YEP PROGRAMMA

Voordat de trainees kunnen deelnemen aan het YEP programma doorlopen zij een uitgebreide selectieprocedure en worden ze beoordeeld op hun motivatie, drijfveren en vermogens.

Er is een nauwe verbinding tussen YEP Ethiopia en de trainingsbedrijven. De trainingsbedrijven hebben als taak de trainees te begeleiden bij het in de praktijk brengen van de ondernemers- en managementvaardigheden. YEP Ethiopia draagt zorg voor de samenhang en voor de theorietrainingen. Het YEP programma duurt 2 jaar, waarin praktijk en theorie hand in hand gaan. De theorietraining is gebaseerd op de Ethiopische praktijk en de praktijktraining wordt verstevigd met de theoretische onderlegger. Ieder jaar worden 4 trainingsblokken van één week gegeven.

In het YEP curriculum komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Business Management
  2. Quality Management
  3. English
  4. Business Ethics
  5. Entrepreneurial skills and HRM
  6. ICT
  7. Finance
  8. Communications
  9. Marketing and Sales
  10. Mathematics

Per blok en per vak wordt theorie behandeld die wordt gerelateerd aan opdrachten die de trainees moeten uitwerken. Na een lesblok krijgen de trainees praktijkopdrachten mee. Deze praktijkopdrachten worden uitgevoegd binnen het trainingsbedrijf. In de periodes tussen de lesblokken wordt het contact met de trainees en de trainingsbedrijven onderhouden door de YEP Director.

De YEP Director bewaakt de ontwikkeling van de trainees in het programma. Hij onderhoudt tevens contacten met andere opleidingsinstituten en met de overheid om de kwaliteit en de actualiteit van het programma te bewaken en om zo goed mogelijk aan te sluiten op de bestaande structuren.

Via een systeem van blended learning worden de prestaties van de trainees online gevolgd en beoordeeld door de trainers. Dit is een effectief medium, waarmee trainees en trainers onderling communiceren over lesstof, (praktijk)opdrachten en prestaties. Het biedt een platform om gerichte, persoonlijke coaching te bieden aan de trainees.

Als de trainees het hele YEP programma hebben doorlopen zijn zij in staat de geleerde ondernemers- en managementvaardigheden in de praktijk te brengen. Dit zal de ondernemingen waar de trainees werkzaam zijn daadwerkelijk verbeteren, waardoor de impact op de omgeving groter zal zijn.

Trainer en trainee