ANBI

YEP Ethiopië is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam van de instelling: YEP Ethiopia
Fiscaal nummer: 854523984
Bankrekening: NL92INGB0006714935

Contactgegevens
YEP Ethiopia
Kerkewijk 156
3904 JJ Veenendaal

Tel +31 (0)612 232 815
E-mail: info@yepethiopia.com

YEP Ethiopia heeft tot doel om de groei van de lokale economie in Ethiopië te bevorderen, waardoor er 1) meer werkgelegenheid ontstaat, 2) meer gezinnen inkomsten krijgen uit werk, 3) meer inwoners toegang krijgen tot infrastructuur op gebied van gezondheidszorg en onderwijs en 4) er een hogere levensstandaard ontstaat voor de burgers. Om dit doel te bereiken biedt YEP een onderwijsprogramma aan Ethiopië, dat gericht is op de overdracht van managementkennis en ondernemersvaardigheden.

VAN START-UP NAAR SCALE-UP
Ons doel is dat vanaf 2026 jaarlijks 300 studenten aan het YEP programma deelnemen. Hieruit spreekt een stevige groeiambitie. De komende 6 jaar migreren we van start-up naar een professionele opleidingsorganisatie.

ONZE SPEERPUNTEN
In de periode 2021-2026 richten we ons op de volgende 7 speerpunten:

 • Kwaliteit
 • Continuïteit
 • Duurzaamheid
 • Schaalbaarheid
 • Praktisch
 • Inbedding in Ethiopische cultuur
 • Keurmerk

POSITIE
Uiteindelijk willen we dat het YEP programma bekendheid krijgt in heel Ethiopië. We gaan de komende periode dan ook actief aan de slag met de branding van het YEP product. YEP wordt een ‘merk’, een begrip, dat aantrekt en inspireert. En er voor zorgt dat grote aantallen studenten zich aanmelden.

Concreet betekent dit dat wij:

 • Een merkstrategie gaan opstellen
 • Een communicatie- en marketingstrategie gaan uitwerken

TRAINERS
Om onze groeidoelstelling te realiseren gaan we het aantal trainers uitbreiden van ca. 15 professionals (2020) naar ca. 50 (2026). Uitgangspunt is dat tenminste 20% van ons trainersteam bestaat uit lokale professionals. Daarom gaan we ook in Ethiopië actief op zoek naar nieuwe collega’s.

COUNTRY MANAGER
Verder gaan wij een (Nederlandse) Country Manager rekruteren, die vanaf 2022 in Ethiopië zal wonen en werken en verantwoordelijk wordt voor alle lokale YEP activiteiten, inclusief sales & marketing.

EIGEN JURIDISCHE ENTITEIT
In de komende periode gaan wij de mogelijkheden voor het starten van een eigen juridische entiteit (PLC) onderzoeken. Duidelijk is nu al dat het meebrengen van een investeringsbedrag van $200k een voorwaarde is van de Ethiopische overheid.

TRAININGSLOKATIE
 ‘Waarom zitten jullie niet in Addis Ababa?’ is een vraag die we regelmatig horen. Kennelijk associëren mensen ons programma met de hoofdstad. Daarnaast zijn er werkgevers in Addis die de afstand tot Debre Zeit bezwaarlijk vinden. In de komende periode gaan wij onderzoeken wat de meest geschikte locatie is voor ons programma.

FINANCIEEL
In de jaren 2021 t/m 2025 komen we in onze ramingen uit op een negatief saldo. Wat betekent dat we voor die periode externe middelen moeten aantrekken, in de vorm van donaties en/of subsidies. Vanaf 2026 is het aantal studenten gegroeid tot een niveau waarop we geheel self supporting zijn.

MEER WETEN?
Bekijk het volledige beleidsplan 2021-2026 >

 • Bram Quaak, voorzitter
 • Janine van der Weerd, secretaris
 • Hans van Veldhuizen, penningmeester
 • Jan Gundelach, algemeen bestuurder

Zoals in art. 5.7 van de statuten is vermeld, genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden; wel  hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.